การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (erectile dysfunction: ED)

                                                                               

งานวิจัยเกี่ยวกับการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (erectile dysfunction: ED) มีมากมายทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุ อาการ ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการรักษา และการป้องกัน ED

สาเหตุของ ED

ED เกิดจากหลายสาเหตุ แบ่งออกเป็นสาเหตุทางกายภาพและสาเหตุทางจิตใจ สาเหตุทางกายภาพ ได้แก่

 • โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคไตเรื้อรัง โรคมะเร็ง
 • การใช้ยาบางชนิด เช่น ยารักษาความดันโลหิต ยารักษาโรคจิตเวช ยารักษาโรคต่อมลูกหมากโต
 • การผ่าตัดบางชนิด เช่น การผ่าตัดต่อมลูกหมาก การผ่าตัดอัณฑะ
 • การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การดื่มกาแฟมากเกินไป
 • สารเสพติดบางชนิด เช่น แอลกอฮอล์ โคเคน
 • ภาวะเครียด ภาวะซึมเศร้า

สาเหตุทางจิตใจ ได้แก่

 • ความเครียด
 • ภาวะซึมเศร้า
 • ความวิตกกังวล
 • ปัญหาความสัมพันธ์กับคนรัก
 • ความกลัวการไม่ประสบความสำเร็จในการมีเพศสัมพันธ์

อาการของ ED

อาการของ ED ที่สำคัญ คือ การแข็งตัวของอวัยวะเพศไม่เพียงพอหรือแข็งตัวได้ไม่นานพอที่จะร่วมเพศได้สำเร็จ อาการอื่นๆ ของ ED อาจรวมถึง

 • อวัยวะเพศแข็งตัวได้แต่อ่อนตัวลงเร็ว
 • อวัยวะเพศแข็งตัวไม่เต็มที่
 • รู้สึกเจ็บหรือแสบที่อวัยวะเพศขณะมีเพศสัมพันธ์

ปัจจัยเสี่ยงของ ED

ปัจจัยเสี่ยงของ ED ได้แก่

 • อายุที่เพิ่มขึ้น
 • ประวัติครอบครัวเป็นโรค ED
 • โรคอ้วน
 • การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การดื่มกาแฟมากเกินไป
 • ภาวะเครียด ภาวะซึมเศร้า
 • การใช้ยาบางชนิด

แนวทางการรักษา ED

แนวทางการรักษา ED ขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรค การรักษาอาจทำได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การใช้ยา หรือการผ่าตัด

การรักษาด้วยยา ได้แก่

 • ยากลุ่ม PDE5 inhibitors เช่น sildenafil (viagra), tadalafil (cialis), vardenafil (levitra)
 • ยากลุ่ม α-blockers เช่น tamsulosin (flomax)
 • ยากลุ่ม androgens เช่น testosterone

การรักษาด้วยการผ่าตัด ได้แก่

 • การผ่าตัดหลอดเลือดแดง
 • การผ่าตัดเส้นประสาท
 • การผ่าตัดใส่อุปกรณ์ช่วยแข็งตัวของอวัยวะเพศ

การป้องกัน ED

การป้องกัน ED สามารถทำได้โดย

 • ควบคุมโรคประจำตัว เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
 • เลิกสูบบุหรี่
 • ลดการดื่มสุรา การดื่มกาแฟมากเกินไป
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • รักษาสุขภาพจิตให้แข็งแรง
Shopping Cart