admin

Dragonfly อาหารเสริมชาย

ชายไทยมากกว่า15 ล้านคน ที่มีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ!!! คุณคือหนึ่งในนั้นไหม?

จากข้อมูลการสำรวจของโรงพยาบาลกรุงเทพในปี พ.ศ. 2547 ในชายไทยทั่วประเทศ อายุ 40 – 70 ปี จำนวน 1,250 ราย พบว่า มีชายไทยมีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศร้อยละ 43 โดยมีอาการตั้งแต่น้อย ๆ คือร่วมเพศไม่สำเร็จแค่บางครั้ง จนถึงไม่สามารถที่จะร่วมเพศได้เลย หากนำจำนวนประชากรชายไทยทั้งหมดในตอนนั้น (ปี พ.ศ. 2547) ซึ่งมีประมาณ 35 ล้านคน มาคำนวณ ก็จะพบว่า มีชายไทยที่มีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศประมาณ 15.05 ล้านคน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการสำรวจนี้มีอายุกว่า 16 ปีแล้ว ดังนั้น ตัวเลขในปัจจุบันอาจเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่โดยรวมแล้ว คาดว่าปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในไทยยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น โรคประจำตัว พฤติกรรมการใช้ชีวิต เป็นต้น จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่า ผู้ชายทั่วโลกประมาณ 150 ล้านคน มีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ โดยในทวีปเอเชีย พบปัญหานี้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30 […]

ชายไทยมากกว่า15 ล้านคน ที่มีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ!!! คุณคือหนึ่งในนั้นไหม? Read More »

การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (erectile dysfunction: ED)

                                                                                งานวิจัยเกี่ยวกับการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (erectile dysfunction: ED) มีมากมายทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุ อาการ ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการรักษา และการป้องกัน ED สาเหตุของ ED ED เกิดจากหลายสาเหตุ

การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (erectile dysfunction: ED) Read More »

โสม Dragonfly อาหารเสริมผู้ชาย

โสม ปลุกพลังที่ซ่อนเร้น

โสมเกาหลี (Korean Ginseng) เป็นสมุนไพรที่มีชื่อเสียงทางการแพทย์และการสมุนไพรในประเทศเกาหลีใต้และต่างประเทศ โสมเกาหลีเป็นต้นไม้ในวงศ์ Araliaceae และถือเป็นสายพันธุ์ที่มีคุณค่าทางทัศนคติและทางทรงพลัง โสมเกาหลีมีรากที่หนาแน่น ลำต้นสูง และใบใหญ่ เรียกว่า “โสม” เนื่องจากมีรูปร่างคล้ายรูปคาบสูงของมนุษย์ Dragonfly อาหารเสริมผู้ชาย จึงเห็นคุณค่าและประโยชน์ทางการแพทย์และสมุนไพรต่างๆ ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบว่าโสมเกาหลีมีสารสำคัญอย่าง ginsenosides ซึ่งเป็นสารสำคัญที่มีผลบำรุงสมอง กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน และมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ยังมีสารอื่นๆ เช่น polysaccharides, peptides, polyacetylenes, และอื่นๆ ซึ่งมีผลในการเสริมสร้างร่างกายและช่วยในการดูแลสุขภาพทั่วไป โสมเกาหลีใช้ในการรักษาหลายอาการและสถานะทางสุขภาพ เช่น เพิ่มพลังงาน ช่วยในการลดอาการเมาค้าง แก้อาการเจ็บคอ แก้ปวดฟัน แก้ไขปัญหาสมรรถภาพทางเพศชาย ลดอาการเครียด และส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย อย่างไรก็ตาม การใช้โสมเกาหลีหรือสมุนไพรใดๆ เป็นการรักษาหรือดูแลสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยในการใช้งาน Dragonfly อาหารเสริมสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะ จึงเอาโสมเป็นส่วนผสมหลักสำคัญในการกระตุ้นทางเพศให้กลับมามีชีวิตชีวาเหมือนสมัยยังหนุ่ม ซึ่งถือเป็นสมุนไพรที่อยู่ในวงศ์ Araliaceae และมีความเชื่อมั่นในการกระตุ้นทางเพศเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตามไม่มีการศึกษาวิจัยหรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ที่ระบุว่าโสมเกาหลีสามารถกระตุ้นทางเพศหรือเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้โดยตรงในมนุษย์ อย่างไรก็ตาม, โสมเกาหลีมีสารสำคัญที่เรียกว่า ginsenosides ซึ่งมีผลต่อระบบร่างกายในหลายด้าน ซึ่งอาจส่งผลกระทบในการรักษาสภาวะทางเพศอันดับแรก เช่น

โสม ปลุกพลังที่ซ่อนเร้น Read More »

Shopping Cart